Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa-Błeszno

...służymy społeczeństwu nieprzerwanie od 1918 roku

Wyposażenie

359[S]62 GLBM 0,2/0,5 Ford Transit

Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu:

 • Agregat wysokociśnieniowy o wydajności 50l/min z linią szybkiego natarcia
 • Sprzęt łączności
 • Sprzęt i armatura wodno-pianowa
 • Sprzęt burzący
 • Pilarka do drewna Sthil
 • Piła do stali i betonu Sthil
 • Lekki zestaw ratownictwa technicznego LUKAS (pompa spalinowa + nożyco-rozpieracz)
 • Zestaw PSP R1 + deska
 • Opryskiwacz spalinowy Sthil
 • Tłumice
 • Gaśnica proszkowa
 • Sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia
 • Pompa pływająca Niagara
 • Latarki