Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa-Błeszno

...służymy społeczeństwu nieprzerwanie od 1918 roku

ZARZĄD OSP

Prezes: Paweł Caban

Naczelnik: Łukasz Gołąbek

I Zastępca Naczelnika: Łukasz Wołosz

II Zastępca Naczelnika: Tomasz Matuszczyk

Skarbnik: Krzysztof Dreksler

Sekretarz: Dorota Pawłowska

Gospodarz: Zdzisław Górnik

Członek zarządu: Józef Kusal

Członek zarządu: Michał Konopka

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Józef Cierpiał

Członek: Patryk Janas

Członek: Marek Cieśla

 

Zarząd OSP 2019