Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa-Błeszno

...służymy społeczeństwu nieprzerwanie od 1918 roku

Edukujemy

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci dla każdego dorosłego jest priorytetem

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przygotowała filmy w ramach realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Cele ogólne spotkań edukacyjnych w „Ognikach” to: kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego.

ORE zadbało również o dzieci niedosłyszące tworząc filmy z napisami.

Znaki ewakuacyjne

Wzywanie pomocy

Pożar w domu lub w szkole

Pożar lasu lub łąki

Palące się ubranie